Dnia 20 lutego w MSP7 odbył się Dzień Otwarty dla uczniów, którzy w roku 2020/2021 rozpoczną naukę w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych.
Dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami, pedagogiem oraz panią dyrektor Danutą Plutą.
Podczas zwiedzania szkoły na dzieci czekały atrakcje plastyczne, komputerowe oraz sportowe.

Cieszymy się, że przyszli uczniowie mogli poznać naszą szkołę. ????