Podczas dnia kobiet uczniowie świetlicy poznawali życiorysy, osiągnięcia, dokonania i portrety niektórych znanych kobiet polskich i spoza granic kraju. Dzięki wiedzy czym zasłynęły bohaterki zajęć, zastanawiali się jakie cechy charakteru pozwalają odnieść sukces oraz zyskać uznanie. Rozmawiali także o szacunku wobec kobiet oraz sposobach jego okazywania na co dzień tym kobietom, które ich otaczają.