Informujemy, że w lipcu 2024 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy oddziałów przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie. W sierpniu 2024 r. będziemy sprawowali opiekę nad dziećmi przedszkolnymi w formie dyżuru wakacyjnego.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych na dyżur wakacyjny (w SIERPNIU 2024 r.) będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:

20 maja – 27 maja 2024 r.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica.

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

 

Zapisy na dyżur sierpniowy do naszej placówki dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w MSP 9 w ZPO 1 odbywać się będą
w terminie  3 czerwca – 7 czerwca 2024 r.

 

W tym samym terminie pracujący rodzice naszych przedszkolaków mogą zgłaszać na dyżur wakacyjny w lipcu 2024 r. do MSP 9 w ZPO 1.

Dzieci spoza placówki macierzystej na dyżur wakacyjny
będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

 

Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych.

Formularz wniosku wakacyjnego do pobrania w sekretariacie MSP 7 w Knurowie

 

Rodzice chcący zapisać dzieci na dyżur w oddziałach przedszkolnych MSP 9 w ZPO 1 pobierają wniosek bezpośrednio ze strony internetowej tej placówki.