Wizerunek ucznia

Misja szkoły – szkoła przyjazna dla ucznia
Wizja szkoły – wspieranie i wspomaganie rozwoju dziecka, mając zawsze na uwadze cel końcowy

Wizerunek ucznia absolwenta naszej szkoły.

Nasz uczeń:

  • posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji,
  • jest kulturalny, koleżeński, cechuje go empatia i umiejętność rozumienia problemów innych, chętnie służy innym pomocą,
  • wykazuje aktywność społeczną, chętnie podejmuje dodatkowe zadania, które rozwiązuje w sposób twórczy,
  • jest uczciwy, prawdomówny, nie przejawia agresji, odznacza się dbałością o estetykę otoczenia i poszanowania cudzej własności,
  • szanuje i dba o środowisko przyrodnicze, kocha swoją „małą Ojczyznę”, kraj, rozumie nasze miejsce w Europie,
  • cechuje go optymizm, potrafi dbać o swoje zdrowie, nie ulega nałogom i uprawia sport.