W ramach realizacji Projektu Budżetu Obywatelskiego miasta Knurów zostało zakupionych 11 defibrylatorów AED do ratowania życia.
Defibrylatory zostały zamontowane na obiektach należących do placówek oświatowych: MSP-1, MSP-2, MSP-3, MSP-4, MSP-6, MSP-7, MSP-9, a także na budynku będącym siedzibą Straży Miejskiej, na terenie Stadionu Miejskiego oraz w Centrum Przesiadkowym FOCH i w Centrum Przesiadkowym w Szczygłowicach.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzony cykl szkoleń z obsługi defibrylatorów.

Realizatorem projektu jest firma Max Harter Sp. z o.o.

Całkowity koszt to 84 819,78 zł.