kolejeZarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Marszałka podjął
decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży
szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w
województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.

Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem
przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci
i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie województwa
śląskiego uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych,
gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze
dzieci mogą korzystać z przejazdów na postawie dokumentu
potwierdzającego ich wiek.