Dnia 26 września uczniowie klas 1 zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły.
Instruktażu udzielił komisarz policji pan Janusz Szydło.
Uczniowie z zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.