Szanowni Państwo,

wozna5Kuratorium Oświaty w Katowicach zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej realizacji zdalnego nauczania w szkole w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Celem ankiety jest zdiagnozowanie sposobów, form, problemów, dobrych praktyk w nauczaniu zdalnym i podjęcie działań usprawniających.
Ankieta będzie dostępna do 15 grudnia 2020 roku.

Link do ankiety: https://si.kuratorium.katowice.pl/ankiety/weiufh72