W ramach programu #AktywniBłekitni Uczniowie klas czwartych uczestniczyli
w zajęciach na temat powodzi i sposobów jej zapobiegania.

Tekst i zdjęcia szkolny koordynator projektu Barbara Lisowska.