Szanowni Rodzice!-alert-attention-danger-exclamation-safety-warning-icon--icon--33

Przypominamy o obowiązku potwierdzenia przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które w nieprzekraczalnym terminie od 2 maja 2017 r. (od godz. 800) do 15 maja 2017 r. (od godz. 1500) musicie Państwo złożyć w sekretariacie szkoły.

Druk do pobrania w sekretariacie lub na szkolnej stronie WWW

czyli tu