Nauczyciele nadal intensywnie zdobywają wiedzę na kursach i poznają też urocze zakątki pięknej
Padwy.
Zwiedzili m.in. plac della Valle, Bazylikę św. Justyny, Park del’Arena oraz Muzeum Natury i Człowieka.

To dobre doświadczenia zarówno językowe, jak i kulturowe, które przełożą się na jakość pracy naszej szkoły!