Za nauczycielami, którzy wyjechali na obserwację pracy do szkoły w tureckiej Adanie pierwszy dzień, który obfitował w ciekawe doświadczenia. Po oficjalnym spotkaniu z dyrekcją szkoły panie: Marzena Urbaniak, Monika Szopa, Beata Stanielewicz i Anna Lasota wzięły udział w uroczystym szkolnym apelu. Następnie obserwowały lekcje języka angielskiego oraz lekcję języka tureckiego.Odwiedziły także Wielki Meczet, by lepiej poznać turecką kulturę.