Miejska Szkoła Podstawowa nr 7  Knurów ul. Jedności Narodowej 5

 telefon: +48 32 235 27 39