Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Uprzejmie prosimy o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców.
Przypominamy, że składka ustalona na rok szkolny 2019/2020 wynosi 40 zł za każde dziecko.
Wpłat można dokonywać u wybranych przedstawicieli klas, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców:
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
74 8454 0001 2007 1000 0404 0001
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Serdecznie DZIĘKUJEMY za każdą dokonaną wpłatę!
Z poważaniem
Rada Rodziców przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 7 w Knurowie

Skip to content