Rekrutacja do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych i klas 1 na rok szkolny 2020/2021

Oddziały przedszkolne

Szanowni Rodzice dzieci biorących udział w naborze do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją i czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkoły proszę o zastosowanie się do następujących ustaleń:

  1. Udostępniamy Państwu „Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego” w wersji edytowalnej, które należy wypełnić, podpisać, zeskanować /sfotografować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: msp7@knurow.edu.pl z tytułem wiadomości „POTWIERDZENIE WOLI – tu wpisać imię i nazwisko dziecka”.
  2. Jeżeli, ktoś z Państwa nie ma możliwości zeskanowania dokumentu, to w miejsce podpisu wpisuje swoje imię i nazwisko i odsyła pocztą elektroniczną, jak wyżej (oryginalnym podpisem będziemy się martwić później).
  3. Ostatecznym rozwiązaniem jest „wrzucenie” podpisanego potwierdzenia woli do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku szkoły (na murku pomiędzy drzwiami głównego wejścia).
  4. Proszę pamiętać, że dokument podpisuje mama i tata dziecka (wyjątkiem jest sytuacja samotnego wychowywania dziecka).
  5. Proszę pamiętać o terminie potwierdzenia woli – do 7 kwietnia 2020 (tj. wtorek) do godz.1500.

                                                                                           Dyrektor szkoły Danuta Pluta

potwierdzenie woli – załącznik dla rodziców (doc) >>


Klasy 1