logo flash pl eng tajms comenius zklasa rodzice nauczyciel mail muza ostronie ocena sondy uczniowie grono budynek
SERWIS INFORMACYJNY DLA RODZICÓW MSP 7 Knurów

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przekształceniem serwisu dla rodziców w interaktywny skrypt z panelem administracyjnym i bazą danych POSZUKUJEMY moderatorów serwisu dla rodziców .

JEŚLI :

  • Masz dziecko w Naszej Szkole
  • komputer z dostępem do internetu
  • dużo chęci i optymizmu ;)
  • chwilkę wolnego czasu /codziennie/...

PROSIMY O KONTAKT - KLIKNIJ lub kontakt osobisty /W.Kozaczkiewicz - MSP 7/


ARTYKUŁY

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz formy pomocy
Wychowywanie jest długotrwałym i skomplikowanym procesem, na którego przebieg wpływa szereg czynników wzajemnie warunkujących się działających w różnych powiązaniach i współzależnościach. Osobami wiodącymi, kierującymi tym procesem są rodzice, wychowawcy i nauczyciele. Od ich aktywności, postawy, stosunku do wychowanka, a również od ich wzajemnych stosunków zależy prawidłowy przebieg procesu wychowawczego. Należy jednak pamiętać takie czynniki, jak warunki bytowe, stosunki między dorosłymi w otoczeniu rodzinnym dziecka, grono towarzyszy zabaw i dalszych kolegów jak i wiele innych elementów kształtują osobowość dziecka oraz jego sposoby zachowania i reagowania.
Pragnę przedstawić analizę problemu wychowawczego, jakim jest nadpobudliwość psychoruchowa....
Organizacja pracy domowej ucznia
mgr Jolanta Adamczuk

Samodzielna nauka dziecka w domu zwana popularnie odrabianiem lekcji jest niezwykle wa¿nym ogniwem w procesie nauczania i wychowania, jest to dalszy ciąg nauki szkolnej, przygotowujący dziecko do samokształcenia.
Praca domowa ma charakter głównie utrwalający wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole. Właśnie w zaciszu domowym dziecko ma okazjęo powtórnego przemyślenia, czy pogłębienia tematu poznanego w klasie. Tu, w domu może swobodnie zastanowić się nad tym czego dowiedziało się szkole, może porozmawiać z rodzicami, wyjaśnić wątpliwości, które nasunęły  się w związku z zajęcami szkolnymi, a także  także sięgnąć po dodatkowe źródła informacji i poszerzyć swoją wiedzę....

NA SKRÓTYlinki

PSYCHOLOGIA
RODZICE W SZKOLE
EDUSEEK dla RODZICÓW
O GRACH KOMPUTEROWYCH

/twój IP: 3.227.235.220

kampania dyzurnet bezp int nask