Nabór do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice dzieci biorących udział w naborze do klasy 1

na rok szkolny 2020/2021

 

W związku z zaistniałą sytuacją i czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkoły przypominam Państwu o zasadach rekrutacji i proszę o zastosowanie się do następujących ustaleń:

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (dotyczy kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły) trwa od 1kwietnia godz. 8.00 do 30 kwietnia godz. 15.00. Proszę wraz z nim złożyć załącznik do zgłoszenia tj. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 (dotyczy kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły) można złożyć od 11 maja godz. 8.00 do 15 maja godz. 15.00 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

  1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości (na stronie szkoły i drzwiach budynku) w dniu 20 maja 2020 r.

 

  1. Oświadczenie rodzica w postaci pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia powinno zostać złożone w terminie od 20 maja godz. 8.00 do 22 maja godz. 15.00.

 

  1. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości (na stronie szkoły i drzwiach budynku) w dniu 25 maja 2020 r.

 

Udostępniamy Państwu:

 

Odpowiednie dokumenty należy wypełnić, podpisać, zeskanować /sfotografować    i wysłać pocztą elektroniczną na adres: msp7@knurow.edu.pl z tytułem wiadomości: „Zgłoszenie do kl. 1/Wniosek do kl. 1 – tu wpisać imię i nazwisko dziecka”.

Podobnie w terminie późniejszym można przesłać „Potwierdzenie woli uczęszczania do kl. 1 – tu wpisać imię i nazwisko dziecka”.

 

Innym rozwiązaniem jest „wrzucenie” podpisanych dokumentów do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku szkoły (na murku pomiędzy drzwiami głównego wejścia).

Proszę pamiętać, że dokument podpisuje mama i tata dzieck(wyjątkiem jest sytuacja samotnego wychowywania dziecka).

 

Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                                      Dyrektor szkoły Danuta Pluta

Więcej informacji tu >>