Miejska Szkoła Podstawowa nr 7  Knurów ul. Jedności Narodowej 5

 telefon: +48 32 235 27 39  | msp7@knurow.edu.pl

Dyrektor: mgr.Danuta Pluta

Wice Dyrektor:  mgr.Małgorzata Turowska

Grono pedagogiczne : /brak danych ale tylko tymczasowo/